DFP
Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma
Brug os til:

  • strategisk sparring
  • faglig kvalitetssikring af alle fjernvarmeprojekter
  • at sikre, I overholder lovgivning, frister og andre formalia
  • udarbejdelse af projekter
  • udbuds- og projektstyring
  • at indhente og kontrollere priser
  • at skrive og kvalitetssikre kontrakter
  • at styre anlægsfasen

at kunne fortælle om endnu et idriftsat varmepumpeanlæg


Vores profilbrochure er vokset med et faktaark om el- og gasdrevne varmepumper
Grøn varme til fællesskabet...

Hedensted Fjernvarme forsyner nu også Juelsminde med varme.

Varmepumpeanlæg til 33 andelsboliger 

...
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . CVR.nr. 14 76 67 07
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma