2 nye andelshavere!

04-04-2018
DFP byder 2 nye andelshavere velkommen i DFP.

Sydlangeland Fjernvarme

Troldhed Kraftvarmeværk

 

DFP er et andelsselskab og ejes af 90 varmeværker, der alle er medlem af Dansk Fjernvarme.

 

Vi byder de nye andelshavere velkommen! 

 

Den samlede oversigt over andelshaverne pr. 24-04-2018  kan ses her.

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma