DFP - Referencer - Diverse

 

Vordingborg Fjernvarme A/S - udarbejdelse af Almindelige - og Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske leveringsbestemmelser og den nye danske standard for VARME- og KØLEANLÆG I BYGNINGER DS469 har Vordi...

Greve Fjernvarme A.m.b.a. – udarbejdelse af Almindelige - og Tekniske leveringsbestemmelser

Greve Fjernvarme A.m.b.a., der er en fusion mellem Greve Strandby Fjernvarmeværk og Hundige Fjernvarmeværk, har fået udarbejdet nye Almindelige - og Tekniske leveringsbestemmelser.

Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. – revision af Vedtægter, Almindelige - og Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i værkets eksisterende vedtægter og leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger på området.


Vedtægter ...

Lemvig Biogas – projektforslag iht. Varmeforsyningsloven

DFP har udarbejdet to projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen.

Projektforslag 1 omhandler gylleseparator, 3 stk. gylletanke, plansilo og ny biogasmotor...

Midtlangeland Fjernvarme - hydraulisk analyse af ledningsnet
Der er anvendt DFF-EDBs ledningsregistrerings- og beregningsprogram MAP for analyse af ledningsnettet med henblik på optimering af eksisterende ledningsnet, overblik over trykforholdene og d...
Skjern Fjernvarme – hydraulisk analyse af ledningsnet
Der er anvendt DFF-EDBs ledningsregistrerings- og beregningsprogram MAP for analyse af ledningsnettet med henblik på at få overblik over trykforholdene i ledningsnettet ved etablering af nyt...
Hals Fjernvarme – netanalyse og konsekvensberegning

Der er anvendt DFF-EDBs ledningsregistrerings- og beregningsprogram MAP for analyse af ledningsnettet med henblik på optimering af eksisterende ledningsnet, overblik over trykforholdene, ...

Brande Fjernvarme – hydraulisk analyse af ledningsnet

Der er anvendt DFF-EDBs ledningsregistrerings- og beregningsprogram MAP for analyse af ledningsnettet med henblik på optimering af eksisterende ledningsnet, tilslutning af nye brugere og ...

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning – hydraulisk analyse af ledningsnet

Der er anvendt DFF-EDBs ledningsregistrerings- og beregningsprogram MAP for analyse af ledningsnettet med henblik på optimering af eksisterende ledningsnet, omlægning af ledninger og tils...

Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab – hydraulisk analyse af ledningsnet

Der er anvendt DFF-EDBs ledningsregistrerings- og beregningsprogram MAP for analyse af ledningsnettet med henblik på optimering af eksisterende ledningsnet, sænkning af fremløbstemperatur...

Vestervig Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk og ny fliskedel
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk samt ny fliskedelcentral bestående af en 3,6 MW fliskedel med røggaskondensering og en 26 m skorsten....
Sønderborg Fjernvarme - miljøgodkendelse af flisfyret drivvarmeanlæg for geotermisk varmeanlæg
Miljøgodkendelsen omfatter ny fliskedelcentral bestående af to 10 MW fliskedler med røggaskondensering og tilhørende flislager, værkstedsbygning, pumpe- og vekslerbygning, to 150 m3 bufferta...
Vildbjerg Varmeværk - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk samt ny 40 m skorsten....
Hals Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk og ny oliekedelcentral

Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, ny 10 MW oliekedelcentral, 10.000 l olietank samt en 15 m skorsten.

 

...
Brande Fjernvarme - miljøgodkendelse af nyt flisværk
Miljøgodkendelsen omfatter ny fliskedelcentral bestående af en 2,5 MW fliskedel med røggaskondensering og tilhørende flislager, akkumuleringstank på 2.000 m3 og en 26 m skorsten....
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma