DFP - Referencer - Diverse

 

Brande Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, ny 10 MW kondenserende naturgaskedel samt sløjfning af 5 gamle kedler....
Skanderborg Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, to nye 10 MW fliskedelanlæg med røggaskondensering og tilhørende flislager samt ny akkumuleringstank....
Græsted Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, nyt 7,5 MW halmkedelanlæg, ny akkumuleringstank. To gamle 100.000 l olietanke sløjfes....
Græsted Fjernvarme - miljøgodkendelse af ny oliekedelcentral
Miljøgodkendelsen omfatter ny 5 MW oliekedelcentral, ny nedgravet 60.000 l olietank samt en 30 m skorsten. ...
Høng Varmeværk - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, nyt 5,5 MW fliskedelanlæg med røggaskondensering....
Fredericia Fjernvarme - rammeudbud for målerudskiftninger
Rammeudbuddet omfatter udskiftning af ca. 1.000 energimålere i størrelser fra 1,0 til 10 m3 i forskellige typer bygninger, såsom parcelhuse, etageboliger, kontorer, industri mm....
Vildbjerg Varmeværk - ny 40 m skorsten

I forbindelse med miljøgodkendelse af Vildbjerg Varmeværk blev det konstateret, at skorstenen til motoranlæggene ikke havde en

tilstrækkelig højde, således immissionsgrænseværdiern...

EnergiMidt - udarbejdelse af Almindelige- og Tekniske leveringsbestemmelser

 Med udgangspunkt i EnergiMidts eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske l...

Lemvig Varmeværk - udarbejdelse af Almindelige- og Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i værkets eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske leveringsbe...

Forrige 1 2 3
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma