DFP - Referencer - Ledningsarbejder - Forsyning af nye områder

 

Ry Varmeværk A.m.b.a. – udbud og kontrahering af ledningsanlæg til Firgårde

For Ry Varmeværk A.m.b.a er der udarbejdet udbudsmateriale for et nyt forsyningsområde, Firgårde, med efterfølgende prisindhentning, evaluering af tilbud og kontrahering af entreprenør.

Vestervig Fjernvarme - forsyning af Krik og Agger

Arbejdet med etablering af en 5 km transmissionsledning og 5 km distributionsledning til Krik og Agger er nu afsluttet.

...
Danmark åbner i stigende grad, og derfor vil vi gerne benytte lejligheden til atkomme ud i sommerlandet. 
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma