DFP - Referencer - Ledningsarbejder

 

Nordby Fjernvarme - forsyning af Feriecenter Vesterhavet

Arbejdet med en transmissionsledning på ca. 2 km fra Nordby til Feriecenter Vesterhavet er udført.

 

Efter ønske fra Feriecenter Vesterhavet besluttede bestyrelsen for No...

Vestervig Fjernvarme - forsyning af Krik og Agger

Arbejdet med etablering af en 5 km transmissionsledning og 5 km distributionsledning til Krik og Agger er nu afsluttet.

...
BRUG OS TIL ...
Dataindsamling
Danmark åbner i stigende grad, og derfor vil vi gerne benytte lejligheden til atkomme ud i sommerlandet. 
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma