Skjern Fjernvarme - Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse
Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omhandler etablering af nyt 5,5 MW kondenserende fliskedelanlæg med mulighed for etablering af varmepumpe....
Hals Fjernvarme - Miljøgodkendelse af eksisterende værk og nyt halmkedelanlæg
Revision af eksisterende miljøgodkendelse i forbindelse med etablering af nyt 4 MW halmkedelanlæg....
Fredericia Fjernvarme - Revision af miljøgodkendelse på Indre Ringvej Central
Miljøgodkendelsen er revideret i forbindelse med etablering af to nye 10 MW oliefyrede kedler....
Ry Varmeværk - Miljøgodkendelse af eksisterende værk og nyt fliskedelanlæg med absorptionsvarmepumpe
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk samt nyt fliskedelanlæg med røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe....
Ulsted Varmeværk - Miljøgodkendelse af nyt halmfyret varmeværk
Miljøgodkendelsen omfatter godkendelse af nyt 3,6 MW halmkedelanlæg placeret i en ny varmecentral ved siden af eksisterende varmeværk....
Vestervig Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk og ny fliskedel
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk samt ny fliskedelcentral bestående af en 3,6 MW fliskedel med røggaskondensering og en 26 m skorsten....
Sønderborg Fjernvarme - miljøgodkendelse af flisfyret drivvarmeanlæg for geotermisk varmeanlæg
Miljøgodkendelsen omfatter ny fliskedelcentral bestående af to 10 MW fliskedler med røggaskondensering og tilhørende flislager, værkstedsbygning, pumpe- og vekslerbygning, to 150 m3 bufferta...
Vildbjerg Varmeværk - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk samt ny 40 m skorsten....
Hals Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk og ny oliekedelcentral

Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, ny 10 MW oliekedelcentral, 10.000 l olietank samt en 15 m skorsten.

 

...
Brande Fjernvarme - miljøgodkendelse af nyt flisværk
Miljøgodkendelsen omfatter ny fliskedelcentral bestående af en 2,5 MW fliskedel med røggaskondensering og tilhørende flislager, akkumuleringstank på 2.000 m3 og en 26 m skorsten....
Brande Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, ny 10 MW kondenserende naturgaskedel samt sløjfning af 5 gamle kedler....
Skanderborg Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, to nye 10 MW fliskedelanlæg med røggaskondensering og tilhørende flislager samt ny akkumuleringstank....
Græsted Fjernvarme - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, nyt 7,5 MW halmkedelanlæg, ny akkumuleringstank. To gamle 100.000 l olietanke sløjfes....
Græsted Fjernvarme - miljøgodkendelse af ny oliekedelcentral
Miljøgodkendelsen omfatter ny 5 MW oliekedelcentral, ny nedgravet 60.000 l olietank samt en 30 m skorsten. ...
Høng Varmeværk - miljøgodkendelse af eksisterende værk
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk, nyt 5,5 MW fliskedelanlæg med røggaskondensering....
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma