Gasmotordrevne pumper

25-01-2017

Gasmotordrevne varmepumper giver god driftsøkonomi og er nu under etablering hos Tønder Fjernvarme og hos Brande Fjernvarme.

Tønder Fjernvarme har indgået kontrakt med Solid Energy A/S om levering og montering af en naturgasfyret varmepumpe til produktion af fjernvarmevand til Tønder Fjernvarme og proceskølevand til SAPA Extrusion Denmark A/S.

Anlægget er opbygget med to standardunits á 500 kW akseleffekt hver med lavtryks- og højtrykskompressor for ammoniak samt generator for egenproduktion af el til fordamperventilatorer m.v..

Endvidere er anlægget udstyret med elmotorer, således at de på et senere tidspunkt kan drives af vindmøllestrøm, når prisen er rigtig i forhold til naturgassen.

Det betinger dog, at elafgiften op tariffer ændres betydeligt.

Den primære varmekilde er udeluften. Suppleret med kølingen af proceskølevandet.

Den årlige varmeproduktion fra anlægget er beregnet til 37.000 MWh ved et naturgasforbrug på ca. 16.500 MWh svarende til 1,5 mio. Nm3.

Denne årsproduktion svarer til over 30 % af Tønder Fjernvarmes årlige produktionsbehov. 


 Solid Energy


 

Brande Fjernvarme har indgået kontrakt med IESenergy A/S om levering og montering af en naturgasmotordrevet varmepumpe til produktion af fjernvarme til Brande Fjernvarme.

Anlægget er opbygget omkring en omdrejningsregulerbar Rolls Royce motor med gennemgående aksel monteret med skruekompressorer og generator samt mulighed for senere tilslutning af elmotor, når dette måtte vise sig økonomisk attraktivt i forhold til drift med naturgas som drivmiddel.

Målet er en energicentral, der vekselvis kan benytte naturgas eller vindmøllestrøm baseret på markedsvilkår.

Varmekilden er overskudsvarme fra KMC’s fabrikker i Brande i form af kondensering af varm og fugtig afkastluft fra tørreanlæggene på fabrikkerne.

Anlægget er udformet så det i første fase kun udnytter afkastluften fra Derivatfabrikken på nabogrunden, der er tilstrækkelig til dækning af Brande Fjernvarmen nuværende produktionsbehov.

Anlægget er forberedt for udvidelse til fjernvarmeforsyning af hele Brande by, og der skal i så fald suppleres med overskudsvarme fra Granulesfabrikken beliggende ved omfartsvejen.

Den årlige varmeproduktion fra anlægget er beregnet til ca. 35.000 MWh svarende til over 90 % på det nuværende afsætningsgrundlag ved et naturgasforbrug under 1,0 mio. Nm3 afhængigt af, hvor stor en del af overskudsvarmen, der kan optages som frikøling, og hvor meget, der skal optages ved hjælp gennem varmepumpen.

Ydelsen fra anlægget vil kunne hæves til op imod 65.000 MWh om året ved udvidelse af fjernvarmeforsyningen til hele byen og via supplerende udnyttelse af overskudsvarmen fra KMC Granules. 
 

For yderligere oplysninger kontakt:

Senior konsulent Viktor Jensen på  tlf.: 7630 8001 eller mail: viktor.jensen@dfp.dk
 

IESenergy
 


 

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma