Målerudskiftningen

17-05-2017

Så kom der gang i målerudskiftningen i Aalborg.

For knap 2 år siden valgte Aalborg Varme A/S DFP som rådgiver til planlægning og gennemførelse af målerprojekt, med udskiftning af målerparken og etablering af fjernaflæsningssystem til automatisk hjemtagning af timeværdier fra samtlige målere.

Aalborg Varme har ca. 37.000 målere dels i Aalborg og Nørresundby, dels i omegnsbyer fra Hou i øst til Farstrup- Kølby i vest og Tylstrup i nord til Ellishøj i syd.

Efter en række forundersøgelser og analyser blev kravspecifikationerne til projektet fastlagt, således

udbudsprocessen kunne gennemføres i efteråret 2016

Kontrakt på levering af målere, etablering af radionetværk, etablering af database mv. blev indgået den 22. december 2016, hvorefter installationsarbejderne kunne udbydes.

Aalborg Varme A/S havde besluttet at installation af alle 1,5 m3 målere skulle udbydes og installation af alle større målere skulle udføres af egne montører ligesom ombygning af de målere der skulle genanvendes, foretages af egne montører.

Efter problemfri afklaring af grænseflader og test af dataudveksling af data mellem administrationssystem, måleskiftesystem og aflæsningssystem kunne målerudskiftningen påbegyndes i henhold til tidsplanen i uge 14 - 2017. 

Der udskiftes 250-280 målere pr. uge og alle målere vil være skiftet i foråret 2020.

For yderligere oplysninger kontakt:

Projektchef Henrik Andersen tlf. 2131 9507, mail. ha@dfp.dk

Kontaktperson hos Aalborg Varme A/S:

Servicemester Villy Jensen tlf. 9931 4821, mail. villy.jensen@aalborg.dk


 


 
 


 

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma