Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. – revision af Vedtægter, Almindelige - og Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i værkets eksisterende vedtægter og leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger på området.


Vedtægter og leveringsbestemmelser er i den forbindelse tilrettet til gældende lovgivning og praksis på området. De tekniske bestemmelser er udarbejdet så de ligeledes tager højde for de nye regler, der er opstillet i den nye danske standard for VARME- og KØLEANLÆG I BYGNINGER DS469.
 

Udført i sommeren 2013.

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma