Fredericia Fjernvarme A.m.b.a – udbud af målere og fjernaflæsningssystem

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. besluttede i 2012 at udskifte alle ca. 7.500 fjernvarmemålere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem.


Fredericia Fjernvarme forestod selv gennemførelse af prækvalifikation i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet (EU-udbud).


Opgaven blev udbudt i en samlet entreprise, hvor DFP varetog følgende opgaver:


• Udarbejdelse af udbudsmateriale
• Tilbudsvurdering
• Kontraktforhandlinger og udarbejdelse af kontrakt
• Afholdelse af opstartsmøde.
 

Fjernaflæsningssystemet etableredes i foråret 2013 og målerudskiftningen afsluttes ved udgangen af 2014.

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma