Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. - udbud af fjernvarmemålere samt fjernaflæsningssystem

Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. besluttede i 2013 at udskifte ca. 7.000 varmemålere og ombygge ca. 2.200 eksisterende nyere målere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem med tilhørende database og databehandlingssystem.
 

Opgaven blev i foråret 2014 udbudt i en samlet entreprise. Udbuddet omfattede, som option, installation af målerne.

 

DFP har bistået Hjørring Varmeforsyning med følgende opgaver:


• Gennemførelse af prækvalifikationsrunde i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet.
• Afdækning af bygherrens krav og ønsker i tæt dialog med bygherren.
• Udarbejdelse af udbudsmateriale
• Tilbudsvurdering (sommer 2014)
• Kontraktforhandlinger og udarbejdelse af kontrakt (sommer 2014).
 

Udførelsen opstartes september/oktober 2014, og målerskiftet forventes afsluttet ved udgangen af 2016.
 

Fjernaflæsningssystemet vil blive etableret i foråret 2014 og målerudskiftningen vil forløbe i forlængelse heraf og frem til 2017.

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma