Hals Fjernvarme – 4 MW halmkedelcentral

Hals Fjernvarme etablerer et 4 MW halmfyret kedelanlæg.

Begrundelsen for investeringen er, at den nuværende halmkedel på 2,7 MW er ca. 30 år gammel og udtjent.


Hals Fjernvarme har siden etableringen af den eksisterende halmkedel opnået et markant antal nye tilslutninger, hvorfor den ny halmkedel effektmæssigt er en del større end den gamle halmkedel.
 

Halmkedelanlægget opføres i ny tilbygning i forlængelse værkets eksisterende halmlager. Placeringen af tilbygningen optimerer værkets interne ”halmlogistik” bedst muligt.
 

Kedelanlægget består af et nyudviklet kedelprincip der er designet specielt med henblik på reducering af NOx-emissioner. Kedlen er endvidere forberedt for eftermontering af De-NOx anlæg samt røggaskondensering.
 

Kedelanlægget forventes at dække ca. 70 % af værkets årlige varmeproduktion og det resterende varmebehov dækkes af hhv. overskudsvarme fra en lokal industrivirksomhed samt fra varmeværkets eksisterende fliskedel.
 

Opførelsesår: 2014-2015
Anlægssum: ca. 20 mio. kr.
Bygherre: Hals Fjernvarme A.m.b.a.
Ingeniøropgaver: Strategi, Projektforslag, Udbud, Kontrahering, Miljøansøgning, Tilsyn mv.

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma