Grenaa Varmeværk - Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendetgøerlsen
Projektforslaget omhandler konvertering af affaldsforbrændingen i Grenaa til flisfyret biomasseværk ...
Lemvig Biogas – projektforslag iht. Varmeforsyningsloven

DFP har udarbejdet to projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen.

Projektforslag 1 omhandler gylleseparator, 3 stk. gylletanke, plansilo og ny biogasmotor...

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma