Referencer

 

Projektet omfatter opførelse af en ny bygning på 150 m2 for installation af en ny oliefyret varmekedel på 10 MW, en 50.000 l olietank samt en skorsten på 15 m.

 

...

Projektet omfatter etablering af nyt 4,7 MW fliskedelanlæg i eksisterende kedelbygning, etablering af ny 140 m2 oliekedelcentral, ny 5 MW oliekedel samt flytning af eksisterende oliekedel...

Projektet omhandler ny fliskedelcentral, to 10 MW fliskedler med røggaskondensering og tilhørende flislager samt ny 4.000 m3 akkumuleringstank.

...

Projektet omfatter etablering af nyt 4,9 MW kondenserende fliskedelanlæg i ny 200 m2 kedelbygning.

...

Høng Varmeværk - ny 7,5 MW kondenserende halmkedel + akkumuleringstank

...

Sæby Varmeværk har etableret 11.866 m² solfanger paneler. Solfangerne er opsat på traditionel fundaments blokke ved siden af varmeværket.

 

...

Der er etableret 9.988 m² solfanger ved Broager Fjernvarmeselskab i 2009. Anlægget er det første i Danmark opsat på punktfundament ca. 800 m fra værket. Anlægget kan levere ca. 21 % af væ...

Der er etableret 7.284 m² solfanger ved Tørring Kraftvarmeværk i 2009. Anlægget er opsat på traditionelle fundaments blokke ca. 600 m fra værket. Anlægget kan levere ca. 12 % af værkets s...

 Med udgangspunkt i EnergiMidts eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske l...

Med udgangspunkt i værkets eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske leveringsbe...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma