Vestervig Fjernvarme - nyt fliskedelanlæg inkl. røggaskondensering

Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. har etableret et nyt fliskedelanlæg på 3,5 MW inkl. røggaskondensering.


Fliskedelanlægget er etableret i ny bygning i forlængelse af eksisterende byggeri.


Anlægget er foranlediget af en udvidelse af Vestervig Fjernvarmes forsyningsområde samt at den eksisterende fliskedel er af ældre dato.

Opførelsesår: 2011
Anlægssum: ca. 11,5 mio. kr.
Bygherre: Vestervig Fjernvarme A.m.b.a.
Ingeniøropgaver: Strategi, myndighedsbehandling, udbud, mm.
Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma