Sønderborg Fjernvarme - nyt flisfyret hedtvandsanlæg som drivenergianlæg for absorptionsvarmepumper til geotermianlæg

Sønderborg Fjernvarme har etableret et flisfyret hedtvandsanlæg som drivenergianlæg for absorptionsvarmepumper til geotermianlægget.

Kedelanlægget består af 2 x 10 MW hedtvandskedler + 2-trins røggaskondensering ved hjælp af returvand og kølevand fra varmepumpeanlægget, der kan producere i alt 11 MW varmtvand. Røggastemperaturen nedbringes til 18 °C inden det ledes til skorsten.


Samlet effekt 31 MW og en virkningsgrad 122 % ved flis med 50 % RF.

Opførelsesår: 2012
Anlægssum: ca. 47,5 mio. kr. (maskinleverance)
Bygherre: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Ingeniøropgaver: Bygherrerådgivning, udbud og kontrahering samt bygherretilsyn.
Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma