Grenaa Varmeværk - solvarmeanlæg

Grenaa Varmeværk etablerer 12.000 m2 solvarmeanlæg. DFP har forestået strategioplæg, myndighedsbehandling, udbud, tilsyn og byggeledelse.
 

Anlægsarbejderne påbegyndtes sidst i august 2013 og vil være driftsklar når de første energigivende solstråler dukker op i februar/marts 2014.
 

Anlægget kan levere ca. 4 % af værkets samlede varmebehov.

Anlægget etableres i Grenaas nordøstlige industriområde på en tidligere kemikalie-industrigrund.
 

Projektet omfatter:
• 12.000 m2 solvarmepaneler
• Akkumuleringstank på ca. 2.000 m3
• Maskinbygning på 220 m2
• Transmissionsledning på ca. 800 m

 

Solfangeranlægget inkl. maskininstallationer, styring, idriftsætning og indkøring mv. blev udbudt i en samlet totalentreprise. Akkumuleringstanken blev udbudt som funktionsudbud. Det lokale arkitektfirma Arkikon har været arkitekt på maskinbygningen. Bygningen blev udbudt i 2 delentrepriser – jord- og beton entreprise samt en tømrerentreprise. Grenaa Varmeværk har selv forestået etableringen af transmissionsledningen.

 

Se billeder fra byggeperioden her:

 

Arealklargøring, ledningsarbejder, opstilling af solfangerpaneler

Etablering af akkumuleringstank

Etablering af maskinbygning samt maskininstallationer i bygning

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma