Roskilde Forsyning A/S - udbud vand- og fjernvarmemålere samt fjernaflæsningssystem

Roskilde Forsyning A/S besluttede i 2012 at udskifte alle ca. 12.400 vandmålere og ca. 7.400 fjernvarmemålere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem med tilhørende database og databehandlingssystem.


Opgaven blev i efteråret 2013 udbudt i en samlet entreprise, hvor DFP har bistået Roskilde Forsyning med følgende opgaver:

 


• Gennemførelse af prækvalifikationsrunde i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet
• Afdækning af bygherrens krav og ønsker i tæt dialog med bygherren
• Udarbejdelse af udbudsmateriale
• Tilbudsvurdering
• Kontraktforhandlinger og udarbejdelse af kontrakt.


Selve udskiftningen af målerne udbydes primo 2014 i separat udbud.


Fjernaflæsningssystemet vil blive etableret i foråret 2014 og målerudskiftningen vil forløbe i forlængelse heraf og frem til 2017.

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma