Skjern Fjernvarme - 5,5 MW flisfyret kedelcentral med røggaskondensering

Skjern Fjernvarme etablerer et 5,5 MW flisfyret kedelanlæg inkl. røggaskondensering. Værket bestykkes endvidere med nødstrømsanlæg samt anlæg for kondensatrensning.Begrundelsen for investeringen er, at værkets nuværende træpillekedel på 5,5 MW er udtjent og ellers skulle levetidsforlænges.

 

Fliskedelanlægget opføres i ny kedelcentral placeret i industriområde i den østlige del af Skjern. Placeringen af kedelcentralen er ideel ud fra et varmedistributionsmæssig synspunkt og i industriområdet opnås der gode tilkørselsforhold for bl.a. flistransport.
 

Kedelanlægget samt bygningen er forberedt for en fremtidig udvidelse/optimering af kedelanlægget med en absorptionsvarmepumpe.
 

Skjern Fjernvarme aftager i dag overskudsvarme fra Skjern Papirfabrik og det nye kedelanlæg skal således sammen med værkets eksisterende gaskedler samt gasmotor dække det resterende varmebehov.

 

Opførelsesår: 2014-2015
Anlægssum: ca. 30 mio. kr.
Bygherre: Skjern Fjernvarme A.m.b.a.
Ingeniøropgaver: Strategi, Projektforslag, Udbud, Kontrahering, Miljøansøgning, Tilsyn mv.

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma