Ebeltoft Fjernvarmeværk - udarbejdelse af Almindelige- og Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i Ebeltoft Fjernvarmeværks eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske leveringsbestemmelser bedst mulig med respekt til værkets interne arbejdsgange, og så der ligeledes er taget

højde for de nye regler opstillet i den nye danske standard for VARME- og KØLEANLÆG I BYGNINGER DS469.

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma